Онлайн насыя -- күрөөсүз, кепилсиз, пайызсыз %

photo

Насыянын шарттары:

  • Насыя линиянын суммасы: 1 000 - 15 000 сомго чейин
  • Транш суммасы: 1000 - 15 000 сомго чейин
  • Транш мөөнөтү: 2 ай
  • Пайыздык чени*: 5% айына
  • Комиссия: 0%
  • Насыя линиянын мөөнөтү: 24 айга чейин
  • Жаны кардарларга биринчи транш айына 0% пайыздык чени менен 2000 сомго чейин!

 

Документтин тизмеси:

  •  паспорт
  •  зайымчынын кирешелеринин өлчөмдөрүн тастыктоочу документтер (мисалы, акыркы 3 ай кирешенин өлчөмү тууралуу иштеген жеринен справка)
  • Бишкек шаары үчүн -  жашаган жеринен маалымкат 

*эффективдүү пайыздык чени: 79,20%

 

Насыялык Калькулятор

2 - 65 Ай.
Эсептөө

Бардык Убакыт үчүн Төлөмдөрдүн Жалпы Суммасы

Насыя боюнча пайыздык өлчөмү

Жалпы Ай Сайын Төлөм

Насыянын так көрсөткүчтөрү Биринчи МФК тарабынан насыяга арызды карап чыгуудан кийин эсептелинет.

Жогору