Пайдалуу кредит алып, жашоо сапатын жакшыртуу – ишке ашчу нерсе!

photo

Сиз маанилүү салтанаттуу окуяны белгилөө же болбосо турмуш-тиричиликке керектүү техниканы сатып алуу жөнүндө ойлонуп жүрөсүзбү? Анда “Жашоонун сапаты” кредити сизге абдан ылайыктуу.

Кредит физикалык жактарга алардын жашоосунун сапатынын деңгээлин жакшыртуу максатында берилет. Кардарлар мындай каражатты үй мүлкүн, автотранспорт сатып алууга жана чоң масштабдагы үй-бүлөлүк салтанаттуу окуяларды белгилөөдөгү чыгашаларды жабууга пайдаланышат.

Насыя берүү шарттары:

 •  Валютасы: сом;
 •  Суммасы: 5 000 ден 500 000 сомго чейин;
 •  Пайыздык чени*: 33%
 •  Кассалык тейлөө комиссиясы: 0,5%
 •  Насыялоо мөөнөтү: 3 айдан 36 айга чейин
 • Жеңилдетилген мөөнөтү: 3 айга чейин
 •  Камсыздоо: күрөө жана кепилчилик


Насыянын суммасына жараша күрөө ар кандай болот:

 • 200 000 сомго чейин курөөсуз (кепилчилик)
 • 200 000 сомдон жогору күрөөгө кыймылсыз мүлк коюуну талап кылынат

Зайымчыларга карата талаптар:

 • Жашы18ден 65ке чейин;
 • Туруктуу иштеген иши же болбосо кредитти төлөөгө жетиштүү, стабилдүү киреше берип турган ишинин болушу зарыл.

Документтердин тизмеси:

 • Карыз алуучунун, жубайынын паспортторунун, нике күбөлүгүнүн көчүрмөсү;
 • Иштеген жеринен маянасы тууралуу (6 айга) маалымат, пенсиясы тууралуу маалымат.
   

* натыйжалуу пайыздык чени:  39.84% 

Натыйжалуу пайыздык чени КР УБнын формуласы менен 100 000 сомго 12 ай  мөөнөтүнө саналат.  Сатуу боюнча адис сиз сураган суммага ылайык  төлөө тартибин сунуштайт.

Насыялык Калькулятор

2 - 65 Ай.
Эсептөө

Бардык Убакыт үчүн Төлөмдөрдүн Жалпы Суммасы

Насыя боюнча пайыздык өлчөмү

Жалпы Ай Сайын Төлөм

Насыянын так көрсөткүчтөрү Биринчи МФК тарабынан насыяга арызды карап чыгуудан кийин эсептелинет.

Жогору