Пайдалуу кредит алып, жашоо сапатын жакшыртуу – ишке ашчу нерсе!

photo

Сиз маанилүү салтанаттуу окуяны белгилөө же болбосо турмуш-тиричиликке керектүү техниканы сатып алуу жөнүндө ойлонуп жүрөсүзбү? Анда “Жашоонун сапаты” кредити сизге абдан ылайыктуу.

Кредит физикалык жактарга алардын жашоосунун сапатынын деңгээлин жакшыртуу максатында берилет. Кардарлар мындай каражатты үй мүлкүн, автотранспорт сатып алууга жана чоң масштабдагы үй-бүлөлүк салтанаттуу окуяларды белгилөөдөгү чыгашаларды жабууга пайдаланышат.

Кредиттик шарттар:

 • Номиналдуу (жылдык) пайыздык чен: 29,5%*
 • Административдик жыйым: 2% 
 • Акция: 2019ж. 31 майга чейин - 200 000 сомго чейин курөөсуз 
 • Валюта: сом
 • Кредитти берүү мөөнөтү: 24 айга чейин
 • Кредитти төлөө: кредитти жабуу суммасы контракт күчүнө киргенден аягына чыкканга чейинки убакыт ичинде өзгөрүүсүз калат
 • Кредиттик сумма: 10 000 сомдон 300 000 сомго (кошо эсептегенде) чейин
 • Камсыздоо: күрөө/же болбосо кепилчилик.

Кредиттин суммасына жараша күрөө ар кандай болот:

 • 150 000 сомго чейинки кредит күрөөгө кыймылдуу мүлктүн коюлушун талап кылат
 • 150 000 сомдон жогору кредит күрөөгө кыймылсыз мүлк коюлушун талап кылат

Күрөөсүз кредиттер, кепилчиликке коюлчу талаптар

Эгерде сиз 100 000 сомго (кошо эсептегенде) чейин кредит ала турган болсоңуз, кепилчинин болушу зарыл.

Карыз алуучуга коюлган талаптар:

 • Карыз алуучунун жаш курагы 18ден 65ке чейин болуусу;
 • Туруктуу иштеген иши же болбосо кредитти төлөөгө жетиштүү, стабилдүү киреше берип турган ишинин болушу зарыл.

Кредит алуу үчүн зарыл болгон документтер:

 • Карыз алуучунун, жубайынын паспортторунун, нике күбөлүгүнүн көчүрмөсү;
 • Жашаган жеринен маалымат (справка), үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө маалымат (справка);
 • Иштеген жеринен маянасы тууралуу (6 айга) маалымат, пенсиясы тууралуу маалымат.

**пайыздык чен өлчөмү кредиттин суммасынан жана аны төлөө графигине түздөн-түз көз каранды. Дагы толук маалымат алуу үчүн компаниянын филиалдарына кайрылыңыздар.

Насыялык Калькулятор

2 - 65 Ай.
Эсептөө

Бардык Убакыт үчүн Төлөмдөрдүн Жалпы Суммасы

Насыя боюнча пайыздык өлчөмү

Жалпы Ай Сайын Төлөм

Насыянын так көрсөткүчтөрү Биринчи МФК тарабынан насыяга арызды карап чыгуудан кийин эсептелинет.

Жогору