Турак Жай Оңдоого Насыялар

photo

Кредит берүүнүн шарттары:

 • Номиналдуу (жылдык) пайыздык чен: 30,5 – 32%*
 • Административдик жыйым: 1,5%
 • Валюта: сом
 • Кредитти берүү мөөнөтү: 24 айга чейин
 • Кредитти төлөө: ай сайын
 • Кредиттик сумма: 10 000 сомдон 300 000 сомго (кошо эсептегенде) чейин
 • Камсыздоо: күрөө/же кепилчилик

Күрөө кредиттин суммасына жараша болот:

 • 150 000 сомго чейинки кредит күрөөгө кыймылдуу мүлк коюлушун талап кылат
 • 150 000 сомдон жогору болгон кредит күрөөгө кыймылсыз мүлк коюлушун талап кылат

Күрөөсүз кредиттер, кепилчиликке болгон талаптар:

 • Эгерде сиз 100 000 сомго (кошо эсептегенде) чейин кредит алсаңыз, сизге кепилчи керек
 • Карыз алуучуга коюлган талаптар:
 • Карыз алып жаткан адамдын жашы 18ден 65ке чейин болуусу;
 • Ремонт жасоого муктаж, же буга чейин ремонт жасалып жаткан жашоого ылайык, же болбосо бизнес имаратынын болушу. Башкы шарты – ушул жайга менчик укугу боюнча документтер карыз алуучунун же анын жакын туугандарынын атында болушу зарыл.

Кредитти алууга зарыл болгон документтер:

 • Карыз алуучунун паспортунун көчүрмөсү;
 • Жашаган жеринен маалымат (справка), үй-бүлөсүнүн курамы тууралуу маалымат (справка);
 • Иштеген жеринен маянасы (6 айга) жөнүндө маалымат, пенсиясы тууралуу маалымат;
   

*эффективдүү пайыздык чен: 41.29% 
**эффективдүү пайыздык чендин акыркы өлчөмү кредиттин суммасына жана аны төлөө графигине көз каранды. 

Насыялык Калькулятор

2 - 65 Ай.
Эсептөө

Бардык Убакыт үчүн Төлөмдөрдүн Жалпы Суммасы

Насыя боюнча пайыздык өлчөмү

Жалпы Ай Сайын Төлөм

Насыянын так көрсөткүчтөрү Биринчи МФК тарабынан насыяга арызды карап чыгуудан кийин эсептелинет.

Жогору