Турак Жай Оңдоого Насыялар

photo

Насыя берүү шарттары:

 •  Валютасы: сом;
 •  Суммасы: 10 000 ден 500 000 сомго чейин;
 •  Пайыздык чени*: 33%
 •  Кассалык тейлөө комиссиясы: 0.5% 
 •  Насыялоо мөөнөтү:3 айдан 36 айга чейин
 • Жеңилдетилген мөөнөтү: 3 айга чейин
 •  Камсыздоо: күрөө жана кепилчилик


Насыянын суммасына жараша күрөө ар кандай болот:

 • 200 000 сомго чейин курөөсуз (кепилчилик)
 • 200 000 сомдон жогору күрөөгө кыймылсыз мүлк коюуну талап кылынат

Зайымчыларга карата талаптар:

 • Эгерде сиз 100 000 сомго (кошо эсептегенде) чейин кредит алсаңыз, сизге кепилчи керек
 • Карыз алуучуга коюлган талаптар:
 • Жашы 18ден 65ке чейин;
 • Ремонт жасоого муктаж, же буга чейин ремонт жасалып жаткан жашоого ылайык, же болбосо бизнес имаратынын болушу. Башкы шарты – ушул жайга менчик укугу боюнча документтер карыз алуучунун же анын жакын туугандарынын атында болушу зарыл.

Документтердин тизмеси:

 • Карыз алуучунун паспортунун көчүрмөсү;
 • Иштеген жеринен маянасы (6 айга) жөнүндө маалымат, пенсиясы тууралуу маалымат;
   

* натыйжалуу пайыздык чени:  39.84% 

Натыйжалуу пайыздык чени КР УБнын формуласы менен 100 000 сомго 12 ай  мөөнөтүнө саналат.  Сатуу боюнча адис сиз сураган суммага ылайык  төлөө тартибин сунуштайт.

Насыялык Калькулятор

2 - 65 Ай.
Эсептөө

Бардык Убакыт үчүн Төлөмдөрдүн Жалпы Суммасы

Насыя боюнча пайыздык өлчөмү

Жалпы Ай Сайын Төлөм

Насыянын так көрсөткүчтөрү Биринчи МФК тарабынан насыяга арызды карап чыгуудан кийин эсептелинет.

Жогору