Күрөөсүз Турак Жай Ондоого Насыялар

photo

Кредит төмөнкүдөй максатта берилет:

 • Үйлөрдү, квартираларды, бизнес үчүн имаратты (толук же жарым-жартылай) ремонттоого;
 • Курулушка (курулушту аяктоого), үйлөрдү/квартираларды же болбосо бизнестин имараттарын кайра курууга, анын ичинде табигый кырсыктардын натыйжаларын жеңилдетүү максатында;
 • Аба алмаштырууну (вентиляция), энергияны сактоону жакшыртууга, санитардык шарттарды жакшыртууга;
 • Жер участокторун сатып алууга.


Кредит алуунун шарттары:

 • Номиналдуу (жылдык) пайыздык чен: 29,5%*
 • Административдик жыйым: 2% 
 • Акция: 2019ж. 31 майга чейин - 200 000 сомго чейин курөөсуз 
 • Валюта: сом
 • Кредитти берүү мөөнөтү: 12 айга чейин
 • Кредитти төлөө: ай сайын (кредитти жабуу суммасы контракт күчүнө кирген убакыттан аягына чыкканга чейинки аралыкта өзгөрүүсүз калат)
 • Кредиттин суммасы: 10 000 сомдон 100 000 сомго (кошо эсептегенде) чейин
 • Камсыздоо: 100 000 сомго (кошо эсептегенде) чейинки кредит үчүн кепилчи болушу зарыл


Карыз алуучуга коюлган талаптар:

 • Жашы 18ден 65ке чейин болуусу;
 • Ремонт жасала турган турак-жай, карыз алуучунун же анын жакын тууганынын наамында болушу керек;
 • Негизги документтердин тизмеси:
 • Карыз алуучунун, анын жубайынын паспортторунун, нике күбөлүгүнүн көчүрмөсү;
 • Жашаган жеринен маалымат (справка), үй-бүлөсүнүн курамы тууралуу маалымат (справка);
 • Иштеген жеринен маянасы (6 айга) жөнүндө маалымат, пенсиясы тууралуу маалымат;


**пайыздык чендин акыркы өлчөмү кредиттин суммасына жана аны төлөө графигине көз каранды. Мындан да толук маалымат алуу үчүн, компаниянын филиалдарына кайрылыңыз.

Насыялык Калькулятор

2 - 65 Ай.
Эсептөө

Бардык Убакыт үчүн Төлөмдөрдүн Жалпы Суммасы

Насыя боюнча пайыздык өлчөмү

Жалпы Ай Сайын Төлөм

Насыянын так көрсөткүчтөрү Биринчи МФК тарабынан насыяга арызды карап чыгуудан кийин эсептелинет.

Жогору