Күрөөсүз мал көбөйтүүгө насыялар

photo

Кредит берүү шарттары:

 • Номиналдуу (жылдык) пайыздык чен: 29,5%*
 • Административдик жыйым: 2% 
 • Акция: 2019ж. 31 майга чейин - 200 000 сомго чейин курөөсуз 
 • Валюта: сом
 • Кредит берүү мөөнөтү: 24 айга чейин
 • Жеңилдетилген мезгил: 5 айга чейин
 • Төлөө графиги: аннуитеттүү, квартал сайын
 • Кредиттин суммасы: 10 000ден 100 000 сомго (кошо эсептегенде) чейин
 • Камсыздоо: күрөө жана кепилчилик. 150 000 сомго чейин алынган кредитке күрөө катары кыймылдуу мүлк коюлат.
 • 150 000 сомдон жогору алынган кредитке күрөө катары кыймылсыз мүлк коюлат

Карыз алуучуга коюлган талаптар:

 • Жашы 18ден 65ке чейин болуусу;
 • Агротармакта иштеген бир жылдан кем эмес тажрыйбасынын болушу, же тажрыйбасы жок, бирок кредиттин төлөмдөрүн жабууга жетиштүү башка стабилдүү киреше булагынын болушу;
 • Малды кармоо үчүн, продукцияларды, тоютту сактоо үчүн имараттын (жеке менчик же ижарага алынган) болушу;

Негизги документтердин тизмеси:

 • Карыз алуучунун, анын жубайынын паспортторунун, нике күбөлүгүнүн көчүрмөсү;
 • Жашаган жеринен маалымат (справка), үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө маалымат (справка);
 • Иштеген жеринен маянасы тууралуу (6 айга) маалымат, пенсиясы тууралуу маалымат;
   

**эффективдүү пайыздык чендин акыркы өлчөмү кредиттин суммасына жана төлөө графигине көз каранды.

Насыялык Калькулятор

2 - 65 Ай.
Эсептөө

Бардык Убакыт үчүн Төлөмдөрдүн Жалпы Суммасы

Насыя боюнча пайыздык өлчөмү

Жалпы Ай Сайын Төлөм

Насыянын так көрсөткүчтөрү Биринчи МФК тарабынан насыяга арызды карап чыгуудан кийин эсептелинет.

Жогору