Агро насыялар

Агро насыялар

Турак-жай оңдоого насыялар

Турак-жай оңдоого насыялар

Жашоо деңгээлин жакшыртуу насыялар

Жашоо деңгээлин жакшыртуу насыялар

Бизнес насыялар

Бизнес насыялар

Билим алуу үчүн насыялар

Билим алуу үчүн насыялар

ЫКЧАМ

ЫКЧАМ

Насыялык Калькулятор

2 - 65 Ай.
Эсептөө

Бардык Убакыт үчүн Төлөмдөрдүн Жалпы Суммасы

Насыя боюнча пайыздык өлчөмү

Жалпы Ай Сайын Төлөм

Насыянын так көрсөткүчтөрү Биринчи МФК тарабынан насыяга арызды карап чыгуудан кийин эсептелинет.

Жогору