Айдарова Назгуль банктык тармакта 20 жылдан ашуун тажрыйбага ээ, ал: насыялоо, тобокелдиктерди башкаруу, терроризмди каржылоого каршы жана кылмыштуу жол менен табылган кирешелерди адалдоого каршы чара көрүү, финансыны башкаруу жана мындан тышкары банктык продуктулардын методологиясын иштеп чыгуу багытында иштеп келе жатат.

Биринчи МикроФинансылык Компанияга келгиче ал ЖАК «Бай Түшүм» Банкында 5 жыл финансылык башкармалыктын башчысы/Банктын Төрагасынын орун басары болуп иштеп келген. CAP, 1- жана 2- деңгээлдеги банктык эсептин бухгалтери, банктык тобокелчиликтердин GARP башкармалыгынын сертификаттарынын ээси, бухгалтерлердин жана аудиторлордун Бирикмесинин жана тобокелчилик адистеринин Глобалдуу ассоциациясынын (GARP) мүчөсү болуп саналат.

Кыргызстан Эл аралык Университетинин Экономика жана Бизнес Жогорку мектебин «Менеджмент» багыты боюнча артыкчылык менен аяктаган, «Юриспруденция» адистиги боюнча экинчи жогорку билимге ээ. Жакырчылыкты жеңүү боюнча USAID долбоорунун алкагында микрофинансылык уюмдар үчүн методологиялык базаны иштеп чыгуу жана окутуу багытындагы топтун мүчөсү болуп саналат.

 

Тизмеге Кайтуу
Жогору