Сиз жашаган турак-жай ремонттоого зарыл болуп жатабы? Бул суроону биз менен чечиңиз!

Сиз жашаган турак-жай ремонттоого зарыл болуп жатабы? Бул суроону биз менен чечиңиз!

Сиз жашаган турак-жай ремонттоого зарыл болуп жатабы? 
Бул суроону биз менен чечиңиз!
Биринчи МФК үйдү ремонттоого күрөөсүз кредитерди сунуштайт:
✔️ Эң ыңгайлуу шарттар;
✔️ Кыска мөөнөт;
✔️ Кредиттин суммасы: 100 000 сомго (кошо эсептегенде) чейин.
Толук маалымат: https://fmfc.kg/products/15
Бизге суроолоруңуз барбы? Анда байланышыңыз:
– телефон: +996 (312) 398 600, +996 (555) 788 004;
– биздин сайт: https://fmfc.kg/contact-us/feedback;
– Facebook жана Instagram жеке билдирүү аркылуу.

Тизмеге Кайтуу
Жогору