Кайра түзүү боюнча билдирүү

«Биринчи МикроФинансылык Компания» Жабык Акционердик  Коому (БМФК»), жайгашкан орду: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Панфилов көч. № 178, ИСН: 00507200610189, ИУЖК коду: 24175477, «Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» ЖАКнын акционерлеринин жалпы чогулушунун 31 март 2022-жылдагы жана «Биринчи МикроФинансылык Компания» Жабык Акционердик  Коомунун акционерлеринин жалпы чогулушунун 18 март 2022-жылдагы чечимдери менен «Биринчи МикроФинансылык Компания» Жабык Акционердик  Коомун «КИКБ» Жабык Акционердик Коомуна кошуу формасы аркылуу кайра түзүү жөнүндөгү чечими кабыл алынгандыгын билдирет.

Кайра түзүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан аныкталган тартипте жүргүзүлөт.

Кайра түзүү процесси бүткөндө «КИКБ» Жабык Акционердик Коому «Биринчи МикроФинансылык Компания» Жабык Акционердик  Коомунун кредиторлорунун жана карызкорлорунун, анын ичинде ар кандай гана тарап даттанып жаткан милдеттенмелерине карата бардык укуктары жана милдеттенмелери боюнча укук улантуучусу болот.

Ошондой эле, «БМФК» ЖАКы менен түзүлгөн бардык келишимдер/макулдашуулар юридикалык күчүндө болот жана келишимдердеги/макулдашуулардагы  көрсөтүлгөн мөөнөттөргө чейин жарактуу болот.

Эки уюмду кайра уюштурууга макул болбогон кредиторлордун дооматтары 2022-жылдын 31-майдын Бишкек убактысы боюнча саат 18:00дөн кечиктирилбестен берилиши мүмкүн: 720040, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Панфилов көч, 178,  тел.: (+996 312) 39 85 00 факс: (+996 312) 39 81 00, www.fmfc.kg. Кредиторлордун дооматтары жазуу жүзүндө же буйрутма кат аркылуу (нааразычылык жабылуу убактысынан кечиктирбестен мөөрү менен) берилиши керек же «БМФК» ЖАКына жеке өзү тапшырылышы керек.

 

Тизмеге Кайтуу
Жогору