Компанияга 15 жыл!

Компанияга 15 жыл!

Биринчи МФК ЖАКтын тарыхы 2003 -жылы Агахан микрокредиттөө боюнча Агахан долбоору Ош облусунунтоолуу Алай жана Чоналай аймактарында: башталган. Расмий түрдө Биринчи микрокредиттик компания 2006 -жылдын 5 -июлунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алып катталган болсо, ал эми биринчи кызматкерлерин 2006 -жылдын 1 -октябрында ишке кабыл алынган. Андыктан 1 -октябрь расмий түрдө компаниянын туулган күнү деп эсептелет!

Компаниянын биринчи филиалдары Карасууда, Ошто, Нарында жана Өзгөндө ачылган. 2006 -жылы компания каттоодон өткөндө Кашкаркыштакта жана Карасуда филиалдар ачылган. Бул мезгилде 7 филиал иштеген, компания 15 жылдын ичинде филиалдык тармагын кеңейтип, Ош облусунда (11), Нарында (3) жана Жалалабад (1) жана Бишкек (1) шаарларында 15 филиалга чейин жеткен. .

Компаниянын башкы кеңсеси 2006 -жылдан 2017 -жылга чейин Ош шаарында жайгашкан, 2017 -жылдан тарта компания башкы кеңсесин Бишкекке көчүргөн. 2017 -жылы дагы бир маанилүү окуя - бул компаниянын микрокредиттик компаниядан микрофинансылык компанияга өтүшү.

2008 -жылы кардарлардын саны 10 000ге жеткен болсо, бүгүнкү күндө алардын саны 15 500гө жакын . 2018 -жылы Компаниянын кредит портфели 1 миллиард сомдон ашса учурда (2021 -жылдын сентябры) кредит портфели 1,5 млрд. Иштеп жаткан 15 жылдын ичинде берилген кредиттердин жалпы суммасы: 15 392 018 356 сом. Компания негизделгенден бери 100 миңге жакын кардар тейленгент. Компания Кыргызстандагы 400 миңден ашуун адамга оң таасирин тийгизди.

Микрокредиттө Кыргыз Республикасынын бийик тоолуу, айылдык аймактарында бизнести өнүктүрүү жана кирешелүү экономиканы каржылоого жетүүнү камсыздайт. Бизнестин, дыйканчылыктын, мал чарбасынын ар кандай багыттарын микрокредиттөөдөн тышкары, турак жай шарттарын жакшыртуу үчүн кредиттер, билим берүүнү каржылайт. Компания эл аралык фонддор тарабынан каржылануучу программалар менен өнөктөштүктө инновациялык продуктыларды активдүү ишке ашырат жана камсыз кылат: Туруктуу энергияны каржылоо программасы (KyrSEFF, ЕРӨБ).

Аялдардын ишкердиги; AКФ жана USAID фонддорунун ар кандай долбоорлору, 2010 -жылы кризистен чыгууга жана коронавирустук пандемиядан келип чыккан кризистин кесепеттерин жумшартууга ишкерлерге колдоо көрсөтүү. Чакан жана орто бизнести каржылоо, жаңы технологияларга жетүүнү камсыз кылуу-электрондук капчыктар аркылуу төлөө, төлөм терминалдары жана ыңгайлуу, Ыкчам сыяктуу санариптик продуктылар. 15 жылдын ичинде компания алдыңкы микрофинансылык компаниялардын тизмесине кире алды жана республиканын бийик тоолуу аймактарындагы кардарларына ар дайым эң сапаттуу кызмат көрсөтөт.

Тизмеге Кайтуу
Жогору