Кардарларга кайрылуу

Кардарларга кайрылуу

Урматтуу кардарлар!

Кыргыз Республикасынын финансы-кредиттик уюмдарынан насыя алган зайымчыларга мамлекеттик колдоо көрсөтүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 13-ноябрындагы №552 токтомуна байланыштуу төмөнкүлөр боюнча кайрылабыз.

Компания зайым алуучуларды колдоо боюнча Өкмөттүн мамлекеттик колдоосун жигердүү колдоп, ага катышып келет.
Өкмөт төмөнкү жол-жобону аныктады:
• Бул программага 2020-жылдын 01-октябрына чейин 100 000 (Жүз миң) сомдон ашык эмес өлчөмдө насыяларды/каржылоону алган кардарлар кирип калат.
• Эгер сиз үч ай үчүн (декабрь 2020, 2021-жылдын январь жана февраль айлары) кошулуп эсептелген пайыздарды эсептен чыгарып салуу түрүндө мамлекеттик колдоону алууну кааласаңыз, анда сизге Компаниянын кеңсесине 2020-жылдын 05-декабрына чейин арыз тапшыруу керек.

Эгер сизде Компанияда бир нече насыяңыз болсо же башка финансылык-кредиттик уюмдарда насыялар болсо, анда сиз бир эле арыз жана бир гана насыя боюнча жана бир эле финансылык-кредиттик уюмда тапшырууга укуктуусуз.

Бардык сиздин арыздарыңыз бириктирилет жана макул табуу үчүн КРнын Улуттук банкына жөнөтүлөт. КРУБ тарабынан жактырылганга чейин сизге колдонуудагы төлөм графигине ылайык насыя боюнча төлөмдөрдү (негизги сумма жана сатуудан алынган салык) ишке ашыруу зарыл.

Арыздын улгусу

Арызыңыз Улуттук банк, Каржы министрлиги тарабынан жактырылгандан кийин жана акча каражаттары келип түшкөндөн кийин Компания пайыздарды эсептен чыгаруу жол-жобосун баштайт.

Арыздын үлгүсү Түшүнүү менен мамиле кылганыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз.

Узак кызматташууга үмүттөнүү менен!
“Биринчи МикроФинансылык Компания” ЖАК администрациясы

Тизмеге Кайтуу
Жогору