Насыя төлөө жеңилдиктери боюнча маалымат

Насыя төлөө жеңилдиктери боюнча маалымат

COVID-19 пандемиясынын глобалдык масштабын жана анын Кыргызстандагы экономикалык жигердүүлүккө таасирин эске алып, Биринчи МФК коронавирустук инфекцияга каршы күрөшүү боюнча киргизилген чектөө чараларына байланыштуу финансылык жоготууларга дуушар болгон кардарларын колдоого даяр.

Компания берилген насыялар боюнча шарттарды кайра кароо мүмкүнчүлүгүн берет.

Кайра кароо боюнча бардык арыздар майда-чүйдөсүнө чейин талданып, жеке тартипте каралып чыгат.

Ал үчүн кардарга кол менен кайра түзүмдөштүрүү тууралуу арыз (арыздын үлгүсү) жазуу керек жана:

1) Сиз тейленген Компаниянын филиалына кайрылуу керек.

2) же Компаниянын info@fmfc.kg аттуу электрондук почтасына арызды жөнөтүү керек.

3) же Сизди тейлеген насыя адисинин WhatsApp номуруна арызыңыздын сүрөтүн жөнөтүү керек.

Компаниянын бардык филиалдарынын даректери, иш тартиби жана телефондор

Тизмеге Кайтуу
Жогору