«Биринчи МФК» “Каржылык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуунун улуттук стратегиясын” иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун курамына кирди

«Биринчи МФК» “Каржылык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуунун улуттук стратегиясын” иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун курамына кирди

26-сентябрда Jannat мейманканасында “Каржылык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуунун улуттук стратегиясы” долбоорун ишке киргизүү аземи болуп өттү.

Эл аралык финансылык корпорация (IFC) Кыргызстандын Улуттук банкы менен бирге Швейцариянын өкмөтүнүн каржылоосунда Кыргызстанда каржылык жеткиликтүүлүк боюнча долбоорду ишке киргизди. Бул долбоордун алкагында каржы чөйрөсүндө тобокелдерди азайтууга, инновациялардын түзүлүшүнө, калктын финансылык активдүүлүгүн жогорулатууга жана узак мөөнөттүү перспективада республикада экономикалык өсүүнүн темптерин жогорулатууга өбөлгө түзгөн Каржылык жеткиликтүүлүктү жогорулатуунун улуттук стратегиясы жазылат.

“Биринчи МФКнын” 4 кызматкери улуттук стратегияны иштеп чыгуу боюнча жумушчу топко кирди:

  • Ришат Мухамеджанов, операциялык директор
  • Дилгер Койлубаев, санариптик каржы кызматтары боюнча менеджер
  • Данияр Айтыкеев, депозиттик жана банк өнүмдөрү боюнча менеджер
  • Лилия Исамбаева, изилдөөлөр жана өнүмдөрдү иштеп чыгуу боюнча координатор
Тизмеге Кайтуу
Жогору