«Биринчи МФК» - Микрокаржылоо борборунун мүчөсү

«Биринчи МФК» - Микрокаржылоо борборунун мүчөсү

«Биринчи МФК» Микрокаржылоо борборунун мүчөсү болду.

Польшада жайгашкан Микрокаржылоо борбору (МКБ) 1997-жылдын аягында ишмердүүлүгүн баштап, Европанын жана Борбордук Азиянын 36 өлкөсүнөн 113 уюмду (анын ичинде 77 микрокаржылык уюмдарды) бириктирип турат. МКБнын мүчөлөрүнүн арасында банктар, өкмөттүк эмес уюмдар, социалдык жана коммерциялык инвесторлор, өнүктүрүү агенттиктери жана эл аралык жеке ыктыярдуу уюмдар бар. Өзүнүн ишмердүүлүгүнүн алкагында МКБ микрокаржылык уюмдардын – МКБ мүчөлөрүнүн дарамет жана мүмкүнчүлүктөрүн бекемдөөгө багытталган ар кайсы программаларды ишке ашырып келет. Борборунун миссиясы – инновациялык социалдык каржылоо жана микрокаржылоо аркылуу адамдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана коомдоштуктарды колдоо.

«Биринчи МФК» Кыргызстандын эң алыскы аймактарында жоопкерчиликтүү каржылоону жана акылга сыярлык карыз алуу жөндөмдөрүн илгерилеп келет, ошондуктан биз каржылык да, социалдык да чөйрөдө мыктылыкка умтулган дүйнөнүн 100 ашуун алдыңкы уюмдарына кошулууга кубанычтабыз. МКБнын мүчөсү болуп, биз микрокаржылоо секторун өнүктүрүү жана аны бекемдөөгө маанилүү салым кошо алабыз. Бул өз кезегинде компаниябыздын социалдык багыттуулугун тастыктайт”, - деп Операциялык директор Ришат Мухамеджанов белгилеп өттү.

«Биринчи МФК» жетекчилиги 2019-жылдын 29-майында болуп өткөн “Микрокаржылоодо мифтерсиз санариптик технологиялар” аттуу МКБнын 22-жыл сайын өтүүчү конференциясында жигердүү катышып келди. Иш-чарада заманбап микрокаржылоонун актуалдуу маселелери талкууга алынды:

  • Иштин аgile-ыкмалары,
  • Персоналдын санариптик компетенцияларын өнүктүрүү
  • Кардардын санариптик тажрыйбасы
  • Насыялык эмес санариптик өнүмдөр
  • Санариптештирүү менен байланыштуу ченемдик маселелер
  • Мигранттар үчүн финансылык кызматтар
  • Финансылык саламаттыкты жакшыртуу үчүн санариптик куралдар
  • FinTechs жана каржылык жеткиликтүүлүк
  • Микробизнес үчүн экосистеманы иштеп чыгуу
Тизмеге Кайтуу
Жогору