Өлкөнүн өнүгүшү үчүн жеткиликтүү кредиттер

Биринчи МикроФинансылык Компаниянын максаттары:

Кыргызстанда жакырчылыктын кыскаруусуна жардам берүү, калктын аялуу катмары үчүн тобокелчиликтерди төмөндөтүү, экономикалык жана социалдык изоляциянын натыйжаларын жумшартуу.

Биринчи МикроФинансылык Компаниянын миссиясы: 

Адамдардын кирешесинин көбөйүшүнө жардам кылуу менен, алардын жашоосунун сапатын жакшыртуу, өз алдынча болууга жана улуттук финансылык рынокко чыгуу үчүн, зарыл болгон иштөө ыкмаларына көнүктүрүү.

Пайдалуу кредит берүү

Биринчи МикроФинансылык Компанияда биз умтулган чектер:

- Социалдык жактан аялуу калктын пайызын кыскартуу, ошондой эле кардарларды экономикалык жана социалдык тармактарда колдоо;

- Ишенимдүү финансылоого жетишүүнү камсыздоо;

- Финансылык интеграцияны кеңейтүү, социалдык өнүгүүгө көмөк көрсөтүү жана финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири спектрине жетүү жолун сунуш кылуу менен бизнеске көмөктөшүү.

 

Биздин кардарлардын көпчүлүгү – Кыргызстандын алыскы тоолуу райондорунун жашоочулары.

 

Жогору