Максаттары:

Кыргызстанда жакырчылыктын кыскаруусуна жардам берүү, калктын аялуу катмары үчүн тобокелчиликтерди төмөндөтүү, экономикалык жана социалдык изоляциянын натыйжаларын жумшартуу.

Миссиясы: 

Адамдардын кирешесинин көбөйүшүнө жардам кылуу менен, алардын жашоосунун сапатын жакшыртуу, өз алдынча болууга жана улуттук финансылык рынокко чыгуу үчүн, зарыл болгон иштөө ыкмаларына көнүктүрүү.

Компанияда умтулган чектер:

- Социалдык жактан аялуу калктын пайызын кыскартуу, ошондой эле кардарларды экономикалык жана социалдык тармактарда колдоо;

- Ишенимдүү финансылоого жетишүүнү камсыздоо;

- Финансылык интеграцияны кеңейтүү, социалдык өнүгүүгө көмөк көрсөтүү жана финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири спектрине жетүү жолун сунуш кылуу менен бизнеске көмөктөшүү.

Жогору