Компаниянын жылдык финансылык отчету, 2017ж.

Компаниянын финансылык отчеттору, 30 сентябрь, 2018 ж

Компаниянын финансылык отчеттору, 31 декабрь, 2018 ж

Аудиттик финансылык отчеттору, 2018ж.

Компаниянын финансылык отчеттору, 31 март, 2019 ж

Компаниянын финансылык отчеттору, 30 июнь, 2019ж.

Компаниянын финансылык отчеттору, 30 сентябрь, 2019ж.

Компаниянын финансылык отчеттору, 31 декабрь, 2019 ж

Аудиттик финансылык отчеттору, 2019ж.

Компаниянын финансылык отчеттору, 31 март, 2020 ж

Компаниянын финансылык отчеттору, 30 июнь, 2020ж.

Компаниянын финансылык отчеттору, 30 сентябрь, 2020ж.

Компаниянын финансылык отчеттору, 31 декабрь, 2020 ж

Компаниянын жылдык финансылык отчету, 2020ж.

Компаниянын финансылык отчеттору, 1 квартал, 2021 ж

Компаниянын финансылык отчеттору, 2 квартал, 2021 ж

Компаниянын финансылык отчеттору, 3 квартал, 2021 ж

Компаниянын финансылык отчеттору, 4 квартал, 2021 ж

Компаниянын жылдык финансылык отчету, 2021ж.

Компаниянын финансылык отчеттору, 1 квартал, 2022 ж

Жогору