Биринчи МикроФинансылык Компания (ЖАК «Биринчи МФК»)

Дареги: Кыргыз Республикасы, 720001, Бишкек ш., Раззаков көч., 19, «Россия» ББ, 10 эт.

Реквизиттери

ОКПО 24175477

ИНН 00507200610189

БИК 128003

Р/С 1280031001436090

Банк КICB, Ош филиалы

Регистр.№ 3500204963

КРУБ лицензиясы НБКР № 012, 012/1

Жогору