Компания тууралуу

Компания жөнүндө


Штаб-квартирасы Швейцарияда жайгашкан Ага Хан агенттиги тарабынан микрофинансылоо багытында түзүлгөн «Биринчи МикроФинансылык компания» жабык акционердик коомунун азыркы учурда Кыргызстанда 13 филиалы бар. Ал эми микрофинансылоо боюнча иш алып барган Ага Хан агенттиги болсо, өз кезегинде Ага Хан Уюмунун Өнүктүрүү боюнча бир бөлүмү болуп саналат. Кыргызстандагы микрофинансылоо боюнча кызмат көрсөтүү сегментинде «Биринчи МикроФинансылык компания» ээлеген көлөмү боюнча экинчи орунда турат. Компания 14 миңден ашык өз кардарын тейлеп келет. Анын ичинен 44 пайызы аялдар болсо, 90 пайызы айыл жергесинин жашоочулары. Компаниянын кредиттик портфели 12,9 млн. АКШ долларын түзөт. Башка микрофинансылык компаниялардын ишмердүүлүгүнө салыштырганда, Компания пайдалуу пайыздык чендерди өз кардарларына сунуш кылып келгендиги менен айырмаланат. Микрокредиттер республиканын абдан маанилүү тармактары болгон мал чарбасы жана айыл чарбачылыгына, соода-сатык, кичи жана орто бизнеске, турмуш-тиричилик шарттарын жакшыртуу жана билим алуунун сапатын жогорулатуу үчүн берилип келүүдө. 

Дайыма утуш үстүндө


Компания 2015-жылдан тарта кредит берүү кардарлардын турмушунун жакшыруусуна кандай социалдык таасир тийгизип жаткандыгын баалоону аныктай турган мониторинг жүргүзүп келет. Бул үчүн ар кандай түрдүү изилдөөлөр жана социалдык таасир көрсөтүүнү баалай турган заманбап жана эффективдүү инструменттер колдонулуп жатат. Ошондой инструменттердин бири «Грамин» фонду менен биргелешип иштелип чыгып, ал жакырчылыкты жоюунун прогрессинин динамикасына көз салып турууга жол ачат. Ошондой акыркы изилдөөлөрдүн маалыматтарына көз салсак, оң жолдо бараткан тенденцияны байкоого болот. Үчүнчү кредиттик мезгилден тарта насыя алган кардарлардын жашоо турмушу көзгө көрүнүктүү жакшырып келе жатканы байкалып жатат.
Мындан тышкары туруктуу өткөрүлүп келе жаткан изилдөөлөр, кардарлардын турмушунун ар түрдүү жактарында да оң өзгөрүүлөр бар экендигин көргөздү. Кардарларга биздин кызмат көрсөтүүлөр түздөн-түз же болбосо кыйыр түрдө болсо да өз жашоосун бир топ оңдоп алууга жардамы тийди: кирешенин кошумча булагын түзүп аны көбөйтүүгө мүмкүндүк берди. Ошондой эле турмуш-тиричилик шарттарын жакшыртып, билим алууну жогорулатууга жол ачып, мындай мүмкүнчүлүк болгондо да бардык үй-бүлө мүчөлөрү үчүн түзүлдү. Биздин көптөгөн кардарлар кубануу менен белгилешкендей,  эми курсак тойгузуу үчүн нан табууну гана ойлонбостон, мындан ары өздөрүнүн билим алуусуна да каражат бөлө алышат. Бул болсо аймактардагы социалдык динамиканын абдан маанилүү көрсөткүчү болуп кала бермекчи.   

 

 

Жогору